Thursday , 5 August 2021

Danh sách các khu công nghiệp tại Bình Phước

Danh sách các khu công nghiệp tại Bình Phước

Cập nhật danh sách các khu công nghiệp tại Bình Phước, danh sách này bao gồm các khu công nghiệp đang hoạt động và các khu công nghiệp đang xây dựng tại tỉnh Bình Phước.

Danh sách

STT Tên chính thức Năm thành lập Chủ đầu tư Diện tích (ha) Địa Chỉ Website
1 Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc 2007 Công ty C&N Vina 392,28 Huyện Chơn Thành
2 Khu công nghiệp Minh Hưng III 2007 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao Su Bình Long 291,52 Huyện Chơn Thành
3 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 2009 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 184 Huyện Đồng Phú
4 Khu công nghiệp Nam Đồng Phú 2008 Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú 72 Huyện Đồng Phú
5 Khu công nghiệp Đồng Xoài I 2006 153,49 Thị xã Đồng Xoài
6 Khu công nghiệp Đồng Xoài II 2009 Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến 84,7 Thị xã Đồng Xoài
7 Khu cộng nghiệp Chơn Thành I 2001 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành 120 Huyện Chơn Thành
8 Khu cộng nghiệp Chơn Thành II 2004 76 Huyện Chơn Thành
9 Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước 2008 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước 1.993 Huyện Chơn Thành
10 Khu công nghiệp Tân Khai I 2006 Huyện Hớn Quản
11 Khu công nghiệp Tân Khai II 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển HHP 344 Huyện Hớn Quản
12 Khu công nghiệp Việt Kiều 2008 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang 101,82 Huyện Hớn Quản
13 Khu công nghiệp Thanh Bình 2008 Công ty TNHH Việt Phương 91,94 Huyện Hớn Quản
14 Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư Huyện Lộc Ninh

Thống kê:

  • Toàn tỉnh có 13 khu công nghiệp:
    • Huyện Chơn Thành: 5 KCN
    • Huyện Hớn Quản: 4 KCN
    • Thị xã Đồng Xoài: 2 KCN
    • Huyện Đồng Phú: 2 KCN
  • Khu kinh tế: Duy nhất nằm ở Huyện Lộc Ninh

Check Also

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước sẽ đón dòng vốn 5 tỷ USD

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước sẽ đón dòng vốn 5 tỷ USD Ngày 5/10, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *